ivangorgiev

За нас

Интер-Еврогенекс од Ново село, Струмичко, е модерна фармацевтска и диететска компанија, која произведува хербални лекови и диететски производи во Република Македонија. Ние произведуваме околу 20 сопствени производи, кои го носат знакот „Здравје од природата“ и се присутни на македонскиот и на странските пазари.

Производите се исклучиво од растително потекло, а потекнуваат од планините Беласица и Огражден, во чија близина се наоѓа и самата фабрика. Овие планини се сметаат за чиста еколошка средина.

Интер-Еврогенекс располага со најсовремена технологија и опрема која ги исполнува сите Европски и интернационални стандарди. Располагаме со соодветно тренирани и стручни искусни професионалци кои се основа за доверба на партнерите кон нас.

МИСИЈА

Наша мисија е да ги обединиме современите научни сознанија во областа на хербалната медицина и традиционалната употреба на билките во третманот на болестите, со цел да добиеме производи кои ефикасно и без несакани дејства, ќе помагаат во  лекување на болестите на современиот човек.

ВИЗИЈА

Наша визија е да формулираме и произведуваме хербални производи кои ќе ги задоволат најстрогите европски и светски барања во поглед на квалитетот, ефикасноста и безбедноста на хербалните производи .

НАЧЕЛА

Општествена одговорност, квалитет во работењето преку  квалитетен стручен кадар, тимска работа и следење на современите текови во работењето.

ВРЕДНОСТИ

Вредностите кои ги цениме и унапредуваме се одговорност, чесност, стручност, колегијалност и чувство за припадност кон колективот и пошироката заедница.

Историја на компанијата

Денес компанијата од семеен бизнис прераснува во модерна фабрика за производство на хербални лекови и диететски производи. Интер-Еврогенекс во своите производи ги содржи најчистите природни материјали, чиј квалитет и својства се гаранција за одржување на човековото здравје. Не смее да заборавиме – здравјето е единствено нешто што вреди за инвестирање.

Компанијата се посветува на водени екстракти и хербални чаеви, а својата експанзија ја доживува во 2001 година кога и започнува со изградба на нова фабрика со сопствени средства. Фабриката е изградена во согласност со интернационалните стандарди и правилата за добра производствена пракса (GMP) за производство на хербални лекови во течни и цврсти дозирани форми. Компанијата ги поседува сертификатите ISO 9001 и ISO 14001.

Се започна во 1991 година, кога Mr. Ing. Иван Ѓорѓиев ја основал компанијата Интер-Еврогенекс, чија главна цел била собирање на самоникнати медицински растенија, со цел развој на нови формулации и производи.

factory_en