Warning: A non-numeric value encountered in /home/interevro/www/www/wp-content/plugins/mashsharer/includes/template-functions.php on line 894

Warning: A non-numeric value encountered in /home/interevro/www/www/wp-content/plugins/mashsharer/includes/template-functions.php on line 894

Земјоделските производи, произведени од Интереврогенекс се 100% природни, изработени исклучиво на хербална основа, од растенија одгледани во чиста и здрава еколошка средина. Хербалните материјали одговараат на сите биолошки и еколошки стандарди и други стандарди за чистота на водата, воздухот и почвата. Посебно упатуваме на фактот дека ниту еден производ не содржи генетски модифицирани организми (GMO), а квалитетот на секој производ е стандардизиран. Секој производ е сертифициран од одговорните институции во Република Македонија.

"Стоп Нематоди"
Хербален производ за заштита на растенијата
Flaer A4 STOPNEMATODI

“Стоп Нематоди” е 100% чист, еколошки препарат, со препорака за негова употреба при органско производство ( здрава храна )…

Резултати од употребата на производите на
Интер-Еврогенекс
1111111

Производите на Интер-Еврогенекс , кои се создадени со цел да се намалат или искоренат последиците од штетното…

"Буба Стоп"
Мултикомпонентно Биоѓубриво – подобрувач на својствата на почвата
Flaer A4 BUBASTOP

,,Буба Стоп,, е Мултикомпонентно Биоѓубриво со висок процент на органска материја, подобрувач на својствата на почвата…

"Cortex Olio Preventa"
Биостимулатор – подобрувач на својствата на почвата
Flaer A4 CORTEX

,,Cortex Olio Preventa,, е повеќенаменско 100% органско биоѓубриво – биостимулатор со висок процент на органска…

Календар на третирање на земјоделски култури со производите на ИЕГ

kat